Únor 2010

Chcete zabít nenáviděné lidi? aneb Pravidla deníku smrti

12. února 2010 v 22:11 | Mitsuki |  Death note
Pokud jste se dostali na tenhle blog k tomuhle článku jistě znáte anime jménem Death note. A táké Yagami Lightovi jistě závidíte ten "kouzelný sešitek", který mu pomáhá zbavit se otravných lidí.
V mangashopu nebo i jiném obchodě pro otaku naleznete věrnou kopii tohohle deníku. A nezbývá nám než za něj vydat pár stovek a doufat (myšlenka Tsukiko), že si Ryuuk hrál a zamíchal pár pravých zabijáckých deníků do těcho e-shopů.(Nebo si ho taky nemusíme koupit vůbec...)

Zde jsou pravidla, která jsou v Death notu obsažena v anglickém znění, takže pro ty, co nechtějí bloudit mezi řádky tohoto jazyka.

I.
- Člověk, jehož jméno je zapsáno do tohoto zápisníku, zemře.
- Zápisník nebude fungovat, pokud si zapisovatel při psaní jména nepromítne v hlavě tvář oběti. Tak budou uchráněni lidé se stejným jménem.
- Pokud je příčina smrti dopsána během 40 sekund po napsání jména, stane se tak.
- Pokud příčina smrti není specifikována, oběť jednoduše zemře na zástavu srdce.
- Po napsání jména mohou být dopsány bližší detaily do 6 minut a 40 sekund.
II.
- Zápisník se stává vlastnictvím lidského světa ve chvíli, kdy se dotkne lidské země.
- Vlastník zápisníku spatří podobu a hlas původního majitele, shinigami.
- Člověk, který používá Death note, nepřijde do Nebe ani do Pekla.
III.
- Zapisovatel může určit přesný čas úmrtí do 40 sekund po napsání jména. Oběť pak zemře v zadaném čase.
- Člověk, který se dotkne zápisníku, spatří podobu a hlas původního majitele, shinigami, i když není majitelem zápisníku.
IV.
- Člověk, který vlastní Death note, je následován původním majitelem, shinigami, až do své smrti.
- Když člověk použije zápisník, shinigami se před ním objeví do 39 dnů od prvního zápisu.
- Shinigami, původní majitelé zápisníku, nedělají nic, co by mohlo zabránit úmrtím v důsledku zapsání do Death notu.
- Shinigami není povinen vysvětlit svému majiteli veškerá pravidla, která se k používání zápisníku vztahují.
V.
- Shinigami se psaním do zápisníku prodlužuje život, zatímco člověku nikoliv.
- Člověk si může zápisem zkrátit i svůj vlastní život.
- Člověk, která se stane majitele zápisníku, si může vyměnit polovinu zbývajícího života za oko shinigami. Tímto okem uvidí jméno a délku života každého člověka, na něhož pohlédne.
- Shinigami nemůže být zabit ani probodením srdce nožem, ani prostřelením hlavy pistolí. Nicméně existují způsoby, jak zabít shinigami, které ovšem většinou neznají ani oni sami.
VI.
- Podmínky smrti nebudou uskutečněny, dokud nebude fyzicky možné je provést či alespoň odůvodněný předpoklad, že je bude možné provést.
- Přesný rámec smrtících podmínek není znám ani samotným shinigami, na to musíš přijít sám.
VII.
- Jedna stránka vytržená ze zápisníku nebo jen malý útržek mají stejné schopnosti jako celý zápisník.
- Do zápisníku lze psát čímkoliv (kosmetikou, krví), pokud je to napsáno čitelně.
- Ani původní majitelé, shinigami, toho o zápisníku příliš nevědí.
VIII.
- Příčinu smrti nebo detaily můžeš napsat dříve než jméno oběti, ale jméno pak dopiš přesně před napsanou příčinu. Na doplnění jména máš 19 dní (podle lidského kalendáře).
- I když s sebou momentálně nemáš Death note, výsledek bude stejný, když si představíš tvář člověka a napíšeš jeho jména na útržek.
IX.
- Death note nepůsobí na lidi mladší 780 dní.
- Death note nezabije člověka, jehož jméno je 4x špatně napsáno.
X.
- Sebevražda je právoplatná příčina smrti. Každý člověk v sobě nese myšlenky na sebevraždu a rozhodně to není nic, na co "se nesmí ani pomyslet".
- Pokud je jako příčina smrti určena sebevražda či nehoda, která by vedla k více úmrtím, než je zamýšleno, člověk zemře na zástavu srdce. Tak se zabrání smrti nevinných lidí.
XI.
- Když zapíšeš jméno oběti, čas a podmínky smrti, můžeš čas a podmínky upravit kolikrát chceš, pokud to stihneš do 6 minut a 40 sekund od zapsání jména. To samozřejmě lze provést jen do doby, než oběť zemře.
- Kdykoliv chceš změnit cokoliv napsaného v zápisníku během 6 minut a 40 sekund po zápisu, musíš skutečnost, kterou chceš změnit, škrtnout dvěmi vodorovnými čarami.
- Jak vidíš, podmínky smrti se mohou měnit, ale jakmile jednou napíšeš jméno oběti, její smrt už nelze odvolat.
XII.
- Pokud zápisník ztratíš nebo je ti odcizen, ztrácíš status vlastníka, pokud jej nezískáš zpět do 490 dní.
- Pokud sis vyměnil oko se shinigami, ztrácíš sílu oka, stejně jako všechny vzpomínky na Death note ve stejném okamžiku, kdy ztrácíš status vlastníka.
XIII.
- Pokud Death note půjčíš jinému člověku, nepřestáváš být vlastníkem.
- Ten, komu jsi Death note půjčil, není pronásledován shinigami.
- Shinigami vždy zůstává s právoplatným vlastníkem zápisníku.
- Ten, komu jsi Death note půjčil, si nemůže vyměnit oko se shinigami.
XIV.
- Když vlastník zápisníku zemře v době, kdy Death note někomu půjčil, vlastnictví se automaticky přenáší na člověka, který tou dobou Death note má u sebe.
- Pokud je Death note ukraden a vlastník zlodějem zabit, vlastnictví se automaticky přenáší na zloděje.
XV.
- Pokud je jméno napsáno do více než dvou zápisníků, bude fungovat je zápisníku, do kterého bylo jméno napsáno dřív, nehledě na určenou dobu smrti.
- Pokud je jméno napsáno do více než dvou zápisníků s časovým rozdílem méně než 0,06 sekund, je to považováno za simulaci, ani jeden ze zápisníků nebude fungovat a oběť nezemře.
XVI.
- Shinigami musí mít nejméně jeden vlastní Death note, který nesmí půjčit člověku ani mu nesmí dovolit, aby do něj psal.
- Půjčování a vyměňování zápisníků mezi samotnými shinigami je dovoleno.
XVII.
- Pokud se shinigami rozhodne zabít pomocí Death note člověka z osobních důvodů (například záchrana života jiného člověka), život onomu člověku se sice prodlouží, ale shinigami umírá.
- Shinigami zmizí, ale jeho Death note zůstává. Vlastnictví takového zápisníku se obvykle přenese na shinigami, který se jej dotkne nebo se zápisník vrací zpět k Velkému bohu smrti.
XVIII.
- Pokud jiný člověk vlastní Death note a ty se toho zápisníku dotkneš, uvidíš podobu a hlas jeho shinigami.
- Člověk disponující mocí oka, může prozradit jméno a délku života, který uvidí, jiným lidem.
- Držením Death notu člověk přestává být pro lidi s okem obětí. Člověk s okem totiž nevidí délku života ostatní vlastníku zápisníku, včetně svého. Nicméně pro člověka není důležité vidět délku svého života nebo délku života ostatních vlastníků Death notu.
- Shinigami nesmí lidem říkat jména s délku života osob, které vidí. Tím se předchází zmatku, který to může v lidském světě způsobit.
XVN
- Shinigami, jehož Death note je vlastnictvím lidského světa, se musí ujistit, že jej lidé budou používat. - Je velice neobvyklé, že shinigami, který prováží člověka v lidském světě, zemře, ale pokud se to stane, Death note, který dal lidskému světu, neztrácí své schopnosti.
XX.
- Aby člověk s okem shinigami viděl jméno a délku života jiného člověka, musí vidět více než polovinu jeho obličeje. Když se dívá shora, musí vidět přinejmenším celou hlavu až k nosu. Pokud vidí například jenom oči, pak se jméno a délka života neukáže. Pokud vidí celou tvář a skryté jsou jen některé části obličeje, jako oči, nos nebo ústa, pak osoba s okem jméno i život vidí. Stále není přesně známo, kolik tváře je třeba přesně vidět, aby se objevilo jméno a život a je to třeba stále ověřovat.
- Pokud jsou splněny výše napsané podmínky, člověk s okem dokáže spatřit délku života a jméno osoby i z obrázků a fotografií libovolně starých. Samozřejmě je to ovlivněno ostrostí fotografie a její velikostí. Jméno a délku života lze poznat také z portrétů, jakkoliv jsou realistické.
XXI.
- Člověk s mocí oka shinigami získá 3.6krát ostřejší zrak, než lidé mohou mít, bez ohledu na jejich původní zrak.
XXII.
- Osoba, která ztratí status vlastníka Death notu, rovněž ztratí vzpomínky na používání zápisníku. To neznamená, že ztratí veškeré vzpomínky ode dny, kdy zápisník získal do dne, kdy jej ztratil, pouze zapomene vše, co se týkalo Death notu.
XXIII.
- Pokud člověk vlastnící více zápisníků přestane být vlastníkem jednoho z nich, přestane vnímat podobu a hlas shinigami, kterému tento zápisník původně patřil. Tento shinigami odchází, ale vzpomínky na něj a na jeho Death notu zůstávají, dokud člověk vlastní druhý Death note.
XXIV.
- Shinigami nesmí zůstat v lidském světě bez určitého důvodu. Podmínky pro setrvání shinigami v lidském světě jsou následující:
1. Člověk získá jeho Death note.
2. Hledání člověka, kterému chce shinigami předat svůj zápisník, může proběhnout ve světě shinigami, pokud probíhá v lidském světě, zápisník musí být předán do 82 hodin.
3. Pokud shinigami hledá člověka, jehož chce zabít, rovněž může v lidském světě zůstat 82 hodin.
XXV.
- Shinigami nesmí dát zápisník přímo do rukou dítěte mladšího 6 let (podle lidského kalendáře).
- Death note nesmí být držen dítětem mladším 6 let, ale pokud Death note padl do lidského světa a je součástí lidského světa, může být použit na lidi v jakémkoliv věku.
XXVI.
- Pokud napíšeš "smrt při nehodě" jako příčinu smrti, oběť zemře přirozenou nehodou po 6 minutách a 40 sekundách od okamžiku zapsání.
- Přestože je zapsáno jméno a podmínky smrti, pokud by podmínky měly zapříčinit smrt lidí, jejichž jména zapsána nebyla, oběť zemře na zástavu srdce.
XXVII.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na nemoc, název určité nemoci a čas smrti, musíš se ujistit, že nemoc se stihne za tuto dobu rozvinout. Pokud je určený čas příliš krátký, oběť zemře na zástavu srdce do 6 minut a 40 sekund od chvíle zapsání.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na neurčitou nemoc a zadáš čas smrti, osoba zemře na adekvátní nemoc. Death note ale funguje pouze 23 dní (lidského kalendáře). Tomu se říká tzv. "23 denní pravidlo".
XXVIII.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na určitou nemoc, ale neurčíš čas a inkubační doba nemoci je déle než 24 dní, 23 denní pravidlo nebude fungovat a oběť zemře v době, která odpovídá inkubační době nemoci.
- Příčinu a detaily smrti můžeš přepsat do 6 minut a 40 sekund. Nemůžeš změnit čas smrti, jakkoliv brzo to bude.
XXIX.
- Nemůžeš zabít člověka staršího 124 let.
- Nemůžeš zabít člověka, kterému zbývá méně než 12 minut života.
XXX.
- Pokud sis vyměnil oko se shinigami, uvidíš základní délku lidského života.
- Jména, které vidíš okem, jsou jména, jenž potřebuješ k zabití toho člověka. To jméno uvidíš, i když člověk je v registraci zapsán pod jiným jménem.
XXXI.
- Stránky v Death notu nikdy nedojdou.
XXXII.
- Pokud někdo vlastní více Death notů, jméno oběti zapíše do jednoho a příčinu smrti do druhého, bude to fungovat. Rovněž není důležité, jestli napíšeš příčinu do jednoho a jméno a doslov do druhého, také to bude fungovat.
- Je povoleno, aby vlastníci různých zápisníků spolupracovali. V tom případě je ale nezbytné, aby se svých zápisníků navzájem dotkli.
XXXIII.
- Pokud člověk ztratí status vlastníka, už neuvidí podobu a neuslyší hlas svého shinigami. Nicméně, pokud vlastník dovolí někomu jinému, aby se jeho Death notu dotkl, ten člověk pak shinigami uvidí i uslyší.
- V takovém případě člověk, který se dotkl zápisníku a uvědomil si podobu a hlas shinigami, jej bude dále vidět a slyšet, dokud osoba, která tento Death note vlastnila, neztratí status vlastníka.
XXXIV.
- Vlastník Death notu nemůže být zabit jiným shinigami, který žije ve světě shinigami.
- Rovněž shinigami, který žije v lidském světě, nemůže zabít člověka, který je vlastníkem Death notu.
- Pouze shinigami, který předal svůj Death note člověku, může toho člověka zabít.
XXXV.
- Pokud vlastník Death notu 4x neúmyslně špatně napíše jméno zamýšlené oběti, tento člověk už nemůže být zápisníkem zabit. Pokud vlastník naschvál 4x špatně napíše něco jméno, vlastník zemře.
- Člověk, jehož jméno bylo schválně 4x napsáno do zápisníku, může být v budoucnu zápisníkem zabit.
XXXVI.
- Mezi shinigami existují muži i ženy, ale nemají povoleno (ani to není možné) mít sexuální vztah s člověkem. Rovněž shinigami mezi sebou nemohou mít sex.
XXXVII.
- Když znovu získáš status vlastníka, všechny vzpomínky spojené se zápisníkem, se ti vrátí. V případě, že jsi měl vzpomínky na více zápisníků, vrátí se i tyto.
- I když neobnovíš vlastnictví, vzpomínky se vrátí tím, že se zápisníku dotkneš.
XXXVIII.
- Vzpomínky ztratíš, když přestaneš být vlastníkem. Paměť se ti vrátí bud znovuzískáním vlastnictví nebo dotknutím Death notu. Toto můžeš provést 6x s každým zápisníkem.
- Pokud je tento limit vyčerpán, vzpomínky na Death note se už nevrátí. Můžeš dál používat Death note, ale bez předchozích vzpomínek.
XXXIX.

Fotka, kterou jsem vytvářela společně s Tsukiko.

Ságy Stmívání od Stephenie Meyer

9. února 2010 v 16:14 | Mitsuki |  Naše kecy
Tajemní nadpozemsky krásní upíři, horkokrevní a agresivní vlkodlaci (vlakodlaci asi nee...), nebezpečnost situace a křehká dívka Bella Swan. Ano, kolem toho všeho se točí Ságy Twilightu. Už mám teda konečně přečtené všechny čtyry bichle ( když se nad nimi zpětně zamyslím, byly vlastně rozvětvený malými zamotanými slátaninkami a zakončený příšerným slaďákem "a žili štastně"......až do kdy? Můžou aspoň zemřít hladem při úhynu veškerého lidstva a zvěře...?)
 Kniha se mi sama o sobě docela líbila, námět "láska mezi upírem a člověkem" se mi sice zdá trochu jako klišé, ale autorka se to snažila napravit jistou originalitou. Příběh zasadila do dnešní doby a bájnému stvoření živícímu se lidskou krví přidala pár nových schopností.
Když už se bavíme o knihách, musím se zmínit i o filmu. Zdá se mi, že je spíš natočený tak, aby se hrozně líbil dnešní mládeži, což můžeme následně poznat u herce Roberta Pattinsona a Kristen Stewart. Ta například hrála ve spoustě filmů a nikdo se o ni tolik nezajímal a teď si každá holka na blogu dává přezdívku "Bels" "Bella", všude cpe její fotky, jak strašně úžasná. Přitom si myslím, že roli Isabelly Swan se jí moc nepovedla (pořád strašně koktá...dobře, to není hlavní důvod, ale věřtě, že nejsem jediná, kdo si jejího specifického způsobu mluvy všiml. Parodie na sebe nedaly dlouho čekat).
No teď jsem článek trochu zaslepila svým nevěcným názorem, ale neodpustím si přidat ještě jeden. Robert Pattinson je strašně ošklivej, zarostlej, vypadá, jak kdyby ho někdo do ksichtu praštil žehličkou. Být režisérkou, nikdy bych ho neobsadila do role krásného chladného upíra! Ale to je samozřejmě otázka vkusu....ehm..ehm...
Provokace upírů
Jinak báseň od Lúmenn, ve které naleznete i pokušení člověka.

Hádanka posledního hříchu

Jsem šedým dnem i černou nocí tvou,
jsem tvým naplněním i tvou prázdnotou.
Jsem rudý plášť co na cestách tě halí,
jsem věčná chuť co útroby tvé pálí.
Jsem horké zlato, co utiší tvůj hlad,
jsem pokušení co nedává ti spát.

Jsem lék co zmenší tvoje utrpení,
jsem prokletí co stíhá tvoje pokolení.
Jsem něžná, ale rozbouřím tvůj hněv.

Jsem láska zrada i palčivá touha.
Ochutnáš mě? Noc je věčně dlouhá.
Jsem to co musíš mít. Jsem krev.

Á další okacávačky po zjištění, že někdo po mém názoru hodnotí Twilight, dalo by se říci, i narážkami...

Stmívání je první kniha čtyřdílné ságy od Stephenie Meyerové, která byla dokonce zfilmována. Rozhodla jsem si tuto knížku přečíst hlavně kvůli své zvědavosti, neboť se jí dostalo velkého ohlasu.
Sedmnáctiletá Isabella Swanová se náhle rozhodla přestěhovat  se za svým otcem. S maminkou však dosud žila v prosluněném městě Phoenix a teď přijíždí do chladného a deštivého městečka Forks. Ze začátku si nemůže na nové prostředí zvyknout, ale potom narazí na tajemného chlapce jménem Edward Cullen. Zjišťuje, že je adoptovaný a poznává jeho další nevlastní sourozence Alice, Emmetta, Jaspera a Rosalie. A přestože jsou adoptovaní a nejsou nijak geneticky spojení, všichni vypadají stejně. Neuvěřitelně bledá pleť, půvabná chůze, pronikavé oči a schopnost držet si ostatní spolužáky dál od těla jsou jejich typickými znaky. Bella je neodbytná a stále pátrá, co jsou vlastně zač.
Poté, co jí Edward zachrání život, se dozvídá pravdu. Pěstouni Carlisle a Esme Cullenovi a jejich nevlastní děti jsou vegetariánští upíři. Živí se pouze krví zvěře a nesmí vycházet na přímé světlo. Bella je překvapená, ale kupodivu ne vyděšená. S Edwardem vzájemně zkoumají své životy až se do sebe zamilují.
Avšak při jednom upířím baseballu se objeví tři návštěvníci. Jeden z nich začne toužit po Isabellině krvi a ona musí utéct. Následuje několik velmi napjatých dnů, kdy Bella čeká na dopadení krvežíznivého lovce. Strachuje se o Edwarda, co hledá nebezpečného upíra, i o svého tatínka, jenž je vystaven riziku stát se rukojmím. Nakonec se její neodbytný stopař ozve sám a strach o její maminku, kterou unesl, Bellu donutí jít vstříc své vlastní smrti. Jenže zlý upír ji obelstil a únos maminky si jen vymyslel, aby za ním Bella přišla sama. Ona je však připravena zemřít pro své milované a ukončit jedno velké trápení. Edward ji přichází zachránit, poráží upíra se zvráceným způsobem hrát si se svou kořistí a vše nakonec dobře končí. Přesto příběh není uzavřen, Bella se chce stát upírem, aby s Edwardem mohla žít věčně.

Nejvíce se mi nelíbila Bellina nevděčnost. To že, je do ní každý zamilovaný a ona nikomu nechce zlomit srdce, se dá snést, ale Bella od sebe doopravdy všechny odháněla. Odmítala dárky svých kamarádů a všechna pozornost, kterou na sebe stejně vždy strhávala, když se držela ve společnosti upírů, jí ale šla strašně na obtíž.
Také mi nešla dohromady Bellina křehká povaha a odvaha přátelit se z nejnebezpečnějšími bytosmi na světě. Znala tajemství upírů, ale omdlélvala z každé kapičky krve, kterou spatřila.
Myslím si, že Stmívaní se stalo slavné hlavně díky svému filmovému zpracování, které upoutalo pozornost dnešní mládeže. Mně osobně se tedy herec Robert Pattinson vůbec nelíbí, krásu vidím nalezám jedině v jeho hudbě, Kristen Stewart vypadá docela sympaticky, ale v roli neustále okupované Belly se mi stihla rychle zprotivit. Samozřejmě je tohle věc vkusu, herce a jejich talent vnímá každý jinak. Zato v knize si může každý vyfantazírovat něco jiného, což je na čtení to nejlepší.


Skoro jak do čtenářského deníku...
Dneska jsem narazila v knihkupectví na grafický román Stmívání od Young Kim, o kterém mi už dřív říkala Tsukiko. Vypadá to docela zajímavě, ale jde poznat, že tenhle komiks byl inspirován filmem. No, myslím, že ani to mi nezabrání si to přečíst, páč přestože to furt okecávám a nadávám na to, stejně pořád sleduju, jak se vyvíjí natáčení filmů, kdo je obsazován do jakých rolí...


Co budem dělat?

4. února 2010 v 19:48 | Mitsuki |  Naše kecy
"Ahoj" všem, co mají dobrou náladu,
"Čau a bacha" všem, co lítaj ve větru,
a " Sbohem nebo odřízni ten kámen" všem, co padaj ke dnu.

Nevím, kam bych se zařadila, ale rozhodně bych si neřekla Ahoj.
Právě čtu Nový měsíc a Bella je občas nevděčná a občas sentimentální filozofka. Někdy mne to nudí, ale stejně se nejde od té knížky odtrhnout.
A ten dějepis, zeměpis a literatura tady na mě tak smutně koukají, že pudu asi za nima. Není to taková nuda, ale teď mi najednou všechno připadá jako nuda.(debilní věta, ale nechce se mi přepisovat)

Čumět do té země je tak...najednou to upoutá líp jak zeměpis....